Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, družbenike in kmete

To spletno mesto in informacije na njem ponujamo na brezplačni osnovi in po najboljših močeh. Posledično za točnost podatkov in zanesljivost ponujenih odgovorov ter nasvetov ne odgovarjamo. Pred uporabo tega spletnega mesta vas prosimo, da si preberete splošne pogoje in splošne informacije o varstvu osebnih podatkov.

Odgovorite na naslednja Robokratova vprašanja če želite izvedeti, ali ste v celoti upravičeni do oprostitve plačila vseh prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja kot samozaposlena oseba, družbenik oziroma kmet, kdo spada v te kategorije in kako lahko svoje morebitno upravičenje uveljavljate.

1 Step 1
Vprašanje 1Ali ste samozaposlena oseba (npr. s.p., družbenik, poslovodna oseba, ipd.), ki je na dan 11. 4. 2020 v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja svoje dejavnosti in hkrati ne izpolnjujete pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi (npr. niste “popoldanski s.p.”)?

V primeru oseb, ki so zavarovane kot kmetje: ali ste vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje, pri čemer ne izpolnjujete pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi (npr. niste redno zaposleni, s kmetijstvom pa se ukvarjate v obliki dopolnilne dejavnosti)?
Kratka razlaga 1

V večini primerov so samozaposlene osebe samostojni podjetniki (z izjemo “popoldanskih s.p.-jev"), ter kmetje, verski uslužbence registrirane cerkve in poslovodne osebe gospodarskih družb, ki jim prispevov ne plačuje že nekdo drug (glej dolgo razlago).

Dolga razlaga 1

Med samozaposlene osebe štejejo tudi kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi (npr. da jim prispevke že plačuje njihov delodajalec).

Med samozaposlene osebe štejejo tudi družbeniki gospodarskih družb, ki so poslovodne osebe in so zavarovane na podlagi 16. člena ZPIZ-2 ter niso zavarovani na drugi podlagi.

Samozaposlene osebe so prav tako verski uslužbenci registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki imajo na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost.

Vprašanje 2Ali imate/boste imeli na dan, ko vlagate zadevno izjavo za oprostitev prispevkov prek portala eDavki (mogoče šele po 14. 4. 2020), odprte neporavnane obveznosti iz naslova obveznih dajatev oziroma drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobirajo davčni organi?

Prosimo vas, da vnesete znesek prihodkov iz naslova opravljanja vaše dejavnosti za mesece:

Za nadaljevanje vnesite vsaj en znesek in odgovorite na naslednje vprašanje.

*Opomba: v primeru, da podatka za posamezni mesec/polletno obdobje še nimate, pustite zadevno polje prazno oziroma vnesite predvideno vrednost. Prazna polja se obravnavajo kot vrednost 0 EUR.


Kratka razlaga 2

Do oprostitve plačila socialnih prispevkov je upravičen samozaposleni, družbenik oz. kmet, ki beleži upad prihodkov iz naslova opravljanje dejavnosti v višini 20 % ali več glede na prihodke iz enakega obdobja leta 2019 oziroma oseba, ki v drugem polletju 2020 dosega rast prihodkov, ki je manjša od 20% glede na enako obdobje leta 2019.

[ FIELD5 + FIELD6 + FIELD7 + FIELD8 + FIELD9 + FIELD34]

[ FIELD11 + FIELD12 + FIELD13 + FIELD14 + FIELD15 + FIELD16]

[ FIELD18 + FIELD19 + FIELD20 + FIELD21 + FIELD22 + FIELD23]

[ FIELD25 + FIELD26 + FIELD27 + FIELD28 + FIELD29 + FIELD30]

Razmerje 1: [ (FIELD36 - FIELD38) / FIELD36 ]

Razmerje 2: [ (FIELD37 - FIELD39) / FIELD37 ]

Vprašanje 3 edavkiAli ste vnesli predvidene prihodke in želite nadaljevati?

Skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) žal niste upravičeni do oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov.

Robokrat vam z veseljem sporoča, da ste upravičen do oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov za meseca april 2020 in maj 2020, skladno s 37. in 38. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)!


Izjavo boste lahko vložili preko portala eDavki https://edavki.durs.si/ od 14. 4. 2020 dalje, pri čemer gre za enako izjavo, ki se uporablja za pridobivanje plačila temeljnega dohodka oziroma odlog plačila prispevkov.


Do navodil za registracijo na računalniku ali na telefonu in prijavo v eVročanje lahko dostopate s klikom na podčrtane besede tega stavka oziroma tako, da pokličete na telefonsko številko centra za pomoč uporabnikom Finančne uprave RS: 05 297 6800 ali jim pošljete elektronsko sporočilo na naslov: sd.fu@gov.si.


Na portalu eDavki pa lahko omenjeno izjavo odda tudi pooblaščena oseba (npr. računovodja), ki ste jo v ta namen pooblastili s tem obrazcem: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/edp_pe_1.i.sl.pdf


Pozor! Na portalu eDavki lahko vložite izjavo za vsak mesec posebej, vendar pazite da izjavo oddate v ustreznem roku (glej spodaj)!


Kakšni so roki za oddajo izjave prek portala eDavki?


Posamezno izjavo je potrebno vložiti najpozneje do konca tekočega meseca, pri čemer je mogoče za mesec marec izjavo vložiti do konca meseca aprila.  


Pozor! Oprostitev plačila ne velja in je prispevke potrebno plačati za nazaj, v kolikor se naknadno izkaže, da vaši prihodki presegajo tiste, ki ste jih bodisi navedli v izjavi, bodisi za 20% presegajo tiste prihodke, ki ste jih v okviru opravljanja vaše dejavnosti dosegli v enakem polletju preteklega leta! Pri prejemanju pomoči gre prav tako za informacijo javnega značaja, ki se lahko preverja!


Do pomoči so upravičeni zgolj tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. 


Izjava samozaposlenega, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. 

Robokrat vam z veseljem sporoča, da ste upravičen do oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov za meseca april 2020 in maj 2020, skladno s 37. in 38. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)!


POZOR! Izjavo boste lahko vložili le preko portala eDavki https://edavki.durs.si/ od 14. 4. 2020 dalje, pri čemer je nujno, da si pred tem uredite dostop!


Do navodil za registracijo na računalniku ali na telefonu in prijavo v eVročanje lahko dostopate s klikom na podčrtane besede tega stavka oziroma tako, da pokličete na telefonsko številko centra za pomoč uporabnikom Finančne uprave RS: 05 297 6800 ali jim pošljete elektronsko sporočilo na naslov: sd.fu@gov.si.


Na portalu eDavki pa lahko omenjeno izjavo odda tudi pooblaščena oseba (npr. računovodja), ki ste jo v ta namen pooblastili s tem obrazcem: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/edp_pe_1.i.sl.pdf


Pozor! Na portalu eDavki lahko vložite izjavo za vsak mesec posebej, vendar pazite da izjavo oddate v ustreznem roku (glej spodaj)!


Kakšni so roki za oddajo izjave prek portala eDavki?


Posamezno izjavo je potrebno vložiti najpozneje do konca tekočega meseca, pri čemer je mogoče za mesec marec izjavo vložiti do konca meseca aprila.  


Pozor! Oprostitev plačila ne velja in prispevke je potrebno plačati za nazaj, v kolikor se naknadno izkaže, da vaši prihodki presegajo tiste, ki ste jih bodisi navedli v izjavi, bodisi za 20% presegajo tiste prihodke, ki ste jih v okviru opravljanja vaše dejavnosti dosegli v enakem polletju preteklega leta! Pri prejemanju pomoči gre prav tako za informacijo javnega značaja, ki se lahko preverja!


Do pomoči so upravičeni zgolj tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. 


Izjava samozaposlenega, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right