Pridobitev izredne mesečne pomočI v obliki temeljnega dohodka

To spletno mesto in informacije na njem ponujamo na brezplačni osnovi in po najboljših močeh. Posledično za točnost podatkov in zanesljivost ponujenih odgovorov ter nasvetov ne odgovarjamo. Pred uporabo tega spletnega mesta vas prosimo, da si preberete splošne pogoje in splošne informacije o varstvu osebnih podatkov.

Odgovorite na naslednja Robokratova vprašanja, v kolikor želite izvedeti, ali ste upravičeni do pridobitve izredne mesečne pomoči v obliki temeljnega dohodka kot samozaposlena oseba, družbenik oziroma kmet, kdo spada v te kategorije ter kako in do kdaj lahko svoje morebitno upravičenje uveljavljate.

1 Step 1
Vprašanje 1Ali ste samozaposlena oseba (npr. s.p.., družbenik, poslovodna oseba, ipd.), ki je na dan 11. 4. 2020 opravljala dejavnost in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti ter hkrati ne izpolnjujete pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi (npr. niste “popoldanski s.p.”)?

V primeru oseb ki so zavarovane kot kmetje, ali ste vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje, pri čemer ne izpolnjujete pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi (npr. niste redno zaposleni, s kmetijstvom pa se ukvarjate v obliki dopolnilne dejavnosti)?
Kratka razlaga 1

V večini primerov so samozaposlene osebe samostojni podjetniki (z izjemo “popoldanskih s.p.-jev), ter kmetje, verski uslužbenci registrirane cerkve in poslovodne osebe gospodarskih družb, ki jim prispevkov ne plačuje že nekdo drug (glej dolgo razlago).

Dolga razlaga 1

Med samozaposlene osebe štejejo tudi kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi (npr. da jim prispevke že plačuje njihov delodajalec).

Med samozaposlene osebe štejejo tudi družbeniki gospodarskih družb, ki so poslovodne osebe in so zavarovane na podlagi 16. člena ZPIZ-2 ter niso zavarovane na drugi podlagi.

Samozaposlene osebe so prav tako verski uslužbenci registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki imajo na podlagi 27. člena Zakona o verski svobodi pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost.

Skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) žal niste upravičeni do oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov.

Prosimo vas, da vnesete znesek prihodkov iz naslova opravljanja vaše dejavnosti za mesece

*Opomba: v primeru, da podatka za posamezni mesec še nimate, pustite zadevno polje prazno oziroma vnesite predvideno vrednost.

Kratka razlaga 2

Za namene dokazovanja nezmožnosti opravljanja dejavnosti oziroma opravljanja dejavnosti v bistveno zmanjšanem obsegu, je potrebno dokazati 25% oziroma 50% padec prihodkov iz naslova vaše dejavnosti za mesec marec 2020 oziroma april 2020 oziroma maj 2020 glede na mesec februar 2020. To lahko med drugim storite tako, da seštejete zneske vaših izstavljenih računov za vsak zadevni mesec posebej.

Vprašanje EdavkiAli že imate urejen dostop do eDavkov?

[ (FIELD5 - FIELD6) / FIELD5 ]

[ (FIELD5 - FIELD7) / FIELD5 ]

[ (FIELD5 - FIELD8) / FIELD5 ]Vprašanje 2Ali že imate urejen dostop do eDavkov?
Kratka razlaga 2 vpr

Izjavo za pridobitev izredne mesečne pomoči v obliki temeljnega dohodka bodo samozaposlene osebe lahko vložile le prek portala eDavki (35. člen ZIUZEOP).

Dolga razlaga 2

Do portala eDavki lahko dostopa vsak preko prijave oziroma vpisa svoje davčne številke. Do navodila za registracijo na računalniku ali na telefonu in prijavo v eVročanje lahko dostopate s klikom na podčrtane besede tega stavka oziroma tako, da pokličete na telefonsko številko centra za pomoč uporabnikom Finančne uprave RS: 05 297 6800 oziroma jim pošljete elektronsko sporočilo na naslov: sd.fu@gov.si.

Robokrat vam z veseljem sporoča, da ste upravičen do prejema izredne mesečne pomoči v obliki temeljnega dohodka in sicer:

350 EUR za marec 2020

700 EUR za april 2020

700 EUR za maj 2020

skladno s 34. in 35. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)!


A pozor, za uveljavljane pomoči potrebujete dostop do portala eDavki! Izjava bo na portalu na voljo od 14. 4. 2020!


Obvezno si morate urediti dostop do portala eDavki: https://edavki.durs.si/.


Le na tem državnem portalu bo namreč od 14. 4. 2020 dalje mogoče izpolniti in oddati ustrezno izjavo za prejem izredne mesečne pomoči v obliki temeljnega dohodka!


Do navodil za registracijo na računalniku ali na telefonu in prijavo v eVročanje lahko dostopate s klikom na podčrtane besede tega stavka oziroma tako, da pokličete na telefonsko številko centra za pomoč uporabnikom Finančne uprave RS: 05 297 6800 ali jim pošljete elektronsko sporočilo na naslov: sd.fu@gov.si.


Na portalu eDavki pa lahko omenjeno izjavo odda tudi pooblaščena oseba (npr. računovodja), ki ste jo v ta namen pooblastili s tem obrazcem: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/edp_pe_1.i.sl.pdf


Pozor! Na portalu eDavki lahko vložite izjavo za prejem pomoči za vsak mesec posebej, oziroma za vse mesece skupaj, vendar pazite da izjavo oddate v ustreznem roku (glej spodaj)!


Kakšni so roki za oddajo izjave prek portala eDavki?


Pozor! Skrajni rok za vložitev izjave je 31. maj 2020! 


Za mesec marec 2020 je potrebno izjavo prek portala eDavki oddati do 18. 4. 2020! V tem primeru vam bo FURS finančno pomoč nakazal do 25. 4. 2020.


Samozaposleni, ki bo za mesec marec ali mesec april vložil izjavo med 19. 4. 2020 in 30. 4. 2020, bo za mesec marec ali mesec april oziroma za oba meseca skupaj, prejel finančno pomoč od FURS-a do 10. 5. 2020. 


Samozaposleni, ki bo za mesec marec, mesec april ali mesec maj vložil izjavo med 1. 5. 2020 in 31. 5. 2020 za posamezni mesec oziroma za dva oziroma tri od navedenih mesecev skupaj, bo prejel finančno pomoč od FURS-a do 10. 6. 2020.

 

 Pozor! Prejeto pomoč je potrebno vrniti, če se naknadno izkaže, da vaši prihodki presegajo tiste, ki ste jih navedli v izjavi, ali za 20% presegajo tiste prihodke, ki ste jih v okviru opravljanja vaše dejavnosti dosegli v enakem polletju preteklega leta! Pri prejemanju pomoči gre za informacijo javnega značaja, ki se lahko preverja!


Do pomoči so upravičeni zgolj tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. 


Izjava samozaposlenega, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. 

skladno s 34. in 35. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)!


Izjavo morate oddati preko portala eDavki https://edavki.durs.si/. Izjava bo na portalu na voljo od 14. 4. 2020!


Le na državnem portalu bo od 14. 4. 2020 mogoče izpolniti in oddati ustrezno izjavo za prejem izredne mesečne pomoči v obliki temeljnega dohodka!


Do navodil za registracijo na računalniku ali na telefonu in prijavo v eVročanje lahko dostopate s klikom na podčrtane besede tega stavka oziroma tako, da pokličete na telefonsko številko centra za pomoč uporabnikom Finančne uprave RS: 05 297 6800 ali jim pošljete elektronsko sporočilo na naslov: sd.fu@gov.si.


Na portalu eDavki pa lahko omenjeno izjavo odda tudi pooblaščena oseba (npr. računovodja), ki ste jo v ta namen pooblastili s tem obrazcem: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/edp_pe_1.i.sl.pdf


Pozor! Na portalu eDavki lahko vložite izjavo za prejem pomoči za vsak mesec posebej, oziroma za vse mesece skupaj, vendar pazite da izjavo oddate v ustreznem roku (glej spodaj)!


Kakšni so roki za oddajo izjave prek portala eDavki?


Pozor! Skrajni rok za vložitev izjave je 31. maj 2020! 


Za mesec marec 2020 je potrebno izjavo prek portala eDavki oddati do 18. 4. 2020! V tem primeru vam bo FURS finančno pomoč nakazal do 25. 4. 2020.


Samozaposleni, ki bo za mesec marec ali mesec april vložil izjavo med 19. 4. 2020 in 30. 4. 2020, bo za mesec marec ali mesec april oziroma za oba meseca skupaj, prejel finančno pomoč od FURS-a do 10. 5. 2020. 


Samozaposleni, ki bo za mesec marec, mesec april ali mesec maj vložil izjavo med 1. 5. 2020 in 31. 5. 2020 za posamezni mesec oziroma za dva oziroma tri od navedenih mesecev skupaj, bo prejel finančno pomoč od FURS-a do 10. 6. 2020.  

 

Pozor! Prejeto pomoč je potrebno vrniti, v kolikor se naknadno izkaže, da vaši prihodki presegajo tiste, ki ste jih bodisi navedli v izjavi, bodisi za 20% presegajo tiste prihodke, ki ste jih v okviru opravljanja vaše dejavnosti dosegli v enakem polletju preteklega leta! Pri prejemanju pomoči gre prav tako za informacijo javnega značaja, ki se lahko preverja!


Do pomoči so upravičeni zgolj tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. 


Izjava samozaposlenega, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. 1

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right