Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.robokrat.si

Uvod

Obiskovalec spletnega mesta z obiskom oziroma navigacijo po spletnem mestu www.robokrat.si (v nadaljevanju: spletno mesto), konkludentno pristaja na spoštovanje teh splošnih pogojev.

Pred uporabo spletnega mesta je potrebno skrbno preberati te splošne pogoje. V primeru morebitnih vprašanj, se lahko obrnete na naslov info@robokrat.si.

Če se s temi splošnimi pogoji ne strinjate, ste dolžni nemudoma zapustiti to spletno mesto.

Te splošni pogoji uporabe spletnega mesta urejajo dostop in uporabo navedenega spletnega mesta, ter dostop in uporabo vseh sorodnih domen in pod-domen, ki so z njo povezane, kakor tudi vseh vsebin, funkcionalnosti in storitev, ki se zagotavljajo na teh spletnih mestih ali prek njih, vključno s katero koli različico spletne storitve Robokrat (vprašalniki, interaktivne obrazci in druga spletna orodja) oziroma njeno preizkusno različico, in uporabo katere koli druge spletne strani, aplikacije, izdelka, programske opreme ali storitve, povezane s tem spletnim mestom, v kolikor te niso urejene s svojimi posebnimi pogoji uporabe.

Za prikazovanje in uporabo spletnega mesta boste morda morali imeti nameščeno določeno strojno in programsko opremo, za kar ste kot obiskovalec odgovorni sami.

Podatki o ponudniku spletnega mesta.

DWEB, spletno programiranje, Tadej Bogataj, s.p.
Mekinje, Cesta treh talcev 26A
1241 Kamnik
Matična številka: 8085374000
Davčna številka: SI 50045466

https://dweb.si/

(v nadaljevanju: ponudnik)

O spletnem mestu.

Spletno mesto omogoča obiskovalcu hitro in brezplačno seznanitev z njegovimi pravicami in dolžnosti v povezavi z njegovim pravnim vprašanjem oziroma položajem.

Na spletnem mestu so v ta namen objavljeni vprašalniki, interaktivne obrazci in druga spletna orodja, ki obiskovalcu nudijo informativne odgovore oziroma nasvete.

Odgovornost za točnost podatkov in pravilnost ter zanesljivost odgovorov oziroma nasvetov na spletnem mestu.

Ničesar na tem spletnem mestu ne smete razumeti oziroma uporabiti kot pravni nasvet ali pravno mnenje.

To spletno mesto in informacije na njem ponujamo na brezplačni osnovi in po najboljših močeh. Zaradi hitro spreminjajočih se predpisov in razmer obiskovalcem našega spletnega mesta ne jamčimo, da so podatki na našem spletnem mestu vedno točni, posredovani odgovori oziroma nasveti pa pravilni in zanesljivi. Za točnost podatkov in zanesljivost ponujenih odgovorov ter nasvetov posledično ne odgovarjamo.

Odgovornost za ravnanja in informacije tretjih oseb.

Ne upravljamo in ne odgovarjamo za informacije, ki nam jih posredujejo tretje osebe in so obiskovalcu dostopne preko našega spletnega mesta.

Prav tako ne nudimo jamstev v zvezi s tem, da  bodo državni organi, javne institucije oziroma tretje osebe ravnale oziroma bile dolžne ravnati na način, kot ste ga morda pričakovali na podlagi informacij, podatkov oziroma nasvetov z našega spletnega mesta.

Odgovornost za spremembe, zadržanje delovanja in ukinitev spletnega mesta.

Trudimo si zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa do našega spletnega mesta, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, ki niso pod našim nadzorom. Posledično obiskovalcem spletnega mesta ne odgovarjamo v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta, njegovim spreminjanjem ali ukinitvijo.

Avtorske pravice in lastništvo nad intelektualno lastnino.

Programska oprema in spletno mesto, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last ponudnika oziroma njegovih partnerjev.

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje izbor, urejanost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na našem spletnem mestu.

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletnem mestu je strogo prepovedano.

Dovoljena uporaba. 

Tega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje tega spletnega mesta; (ii) interakcija z vprašalniki, interaktivnimi obrazci in drugimi spletnimi orodji spletnega mesta, (iii) deljenje in objava povezave do tega spletnega mesta.  

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s tega spletnega mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana.

Veljavnost in spreminjanje teh splošnih pogojev

Te splošni pogoji pričnejo veljati na dan 8. 4. 2020 in veljajo do njihovega umika oziroma spremembe.Te splošni pogoji se lahko občasno spremenijo, o čemer bomo na spletnem mestu pravočasno objavili novico.